home > Boek Theologie van het Lichaam > Boek over de Theologie van het Lichaam


Boek over de Theologie van het Lichaam

Ter gelegenheid van de zaligverklaring van paus Johannes Paulus II (1978 - 2005), is een boek verschenen met de titel "Menselijke liefde in het plan van God". In helder taalgebruik en met veel voorbeelden en toelichtingen kunt u kennismaken met het grootste werk van de inmiddels heilige paus Johannes Paulus II.

Klik hier om te bestellen

De Theologie van het Lichaam behandelt de menselijke liefde in veel facetten. Lichamelijkheid, seksualiteit en de betekenis daarvan voor ons als mens komen aan de orde. Hoewel het hier het grootste werk van Johannes Paulus II betreft, was er tot op heden geen populaire literatuur in het Nederlandse taalgebied beschikbaar. Dit boekje wil deze leemte vullen. In helder taalgebruik en met vele voorbeelden en toelichtingen worden basisprincipes en beginselen van de Theologie van het Lichaam uit de doeken gedaan. Het boekje is een weerslag van studie en vele jaren pastorale-  en  les-ervaring die de schrijvers middels seminars en cursussen over het onderwerp hebben opgedaan. De mooie ervaringen van de mensheid uit de oorsprong  worden weergegeven, evenals de breukvlakken die voor ons heden ten dage door lijden en moeiten zo herkenbaar zijn. Dit boekje draagt bij aan een groter begrip van van onszelf als mens. Het zal bij velen herkenning oproepen van hun eigen diepste verlangens.

Lisette van Aken-de Graaf is mede-verantwoordelijk voor de afdeling Huwelijk en Gezin van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Zij is als docent van het vak  "Theologie van het Lichaam en Moraal van de Seksualiteit" verbonden aan het kerkelijk opleidingsinstituut De Tiltenberg.  Lisette is psycholoog en heeft een mastergraad  in Theologie (Rome). Zij is moeder van 6 kinderen. Op 18 januari 2014 overleed haar echtgenoot Stefan.