home > Financieel > Online gift


Online gift

Voor de verschillende onkosten voor huisvesting, reiskosten voor docenten, studiemateriaal zijn uw giften noodzakelijk.
Bij voorbaat dank voor uw gift!

Hieronder kunt u via uw eigen bank een gift overmaken via Ideal.
De transactie loopt via een site van bisdom Haarlem-Amsterdam (hoeksteen.org).
 
 

Uw Gift aan Huwelijk en Gezin, bisdom Haarlem-Amsterdam
Contactgegevens
Voorletters en achternaam: * 
Straat: * 
Huisnummer: * 
Postcode: *      (1111 XX)
Plaats: * 
Telefoon:      (netnr-abonneenr)
Bedrag (in hele euro's): 
(* verplicht)