home > Huwelijksvoorbereiding, Een goede start > Huwelijksboekje


Huwelijksboekje

Welke lezingen en welke liederen? De liturgie van het huwelijk bestaat grofweg uit drie varianten, afhankelijk van uw situatie en uw wensen. Een huwelijksinzegening kan met een eucharistieviering of een woorddienst. Indien één van u beiden niet gedoopt is bestaat er een aparte liturgie.

Wil je zelf een huwelijksboekje samenstellen, dan kan dat. Bepaalde delen liggen vast, andere delen - zoals de lezingen en de liederen - kun je zelf vastleggen.
 
 

Zelf de teksten uitzoeken

In onderstaande PDF-bestanden kun je zelf de teksten voor de huwelijksviering uitzoeken. De opties in de bestanden zijn genummerd; kies er één.

 

Overzicht van de vieringen

Hieronder vind je een overzicht van een huwelijksviering met Eucharistie en een overzicht van een viering in een woorddienst.

 • Overzicht huwelijksviering met eucharistieviering
   

  Cursief = liederen.
   
  Openingsritus:
          - Begroeting door de priester achter in de kerk
          - Openingszang
          - Kruisteken en begroeting door de priester
          - Schuldbelijdenis: Heer ontferm U (over ons) / Kyrie
          - Lofzang (Eer aan God / Gloria)
          - Gebed
   
  Dienst van het woord:
          - Lezing
          -Tussenzang: Psalm
          - Eventuele tweede lezing
          - Lezing uit het Evangelie
          - Homilie / preek
   
  De huwelijksviering:
          - Inleidende vragen
          - Trouwbelofte
          - Bevestiging
          - Zegening van de ringen
          - Overreiking van de ringen
          - Danklied
          - Voorbede
          - evt. Geloofsbelijdenis / Credo (facultatief)
   
  Viering van de Eucharistie:
          - Lied bij het klaarmaken van de gaven / offerandelied
          - Oproep tot gebed
          - Gebed over de gaven
          - Prefatie
          - Heilig, Heilig / Sanctus
          - Eucharistisch gebed
          - Onze Vader / Pater Noster
          - Inleiding op de huwelijkszegen
          - Huwelijkszegen
          - Vredeswens
          - Breking van het brood (Lam Gods) / Agnus Dei
          - Uitnodiging tot de communie
          - Communielied

  Besluit van de viering:
          - Gebed na de communie
          - Ondertekening van het huwelijksformulier door de getuigen
          - Dankwoord door de priester
          - evt. praktische mededelingen door de ceremoniemeester
          - evt. toewijding aan Maria: Marialied 
          - Zegen door de priester
          - Uitgaans-gezang/Slotlied.

 • Overzicht Huwelijksviering in de Woorddienst
   
  Cursief = liederen.
   
  Openingsritus:
          - Openingszang
          - Begroeting door de priester
          - Evt. schuldbelijdenis / Kyrie
   
  Dienst van het woord:
          - Lezing
          - Psalm / tussenzang
          - Evt.  tweede lezing
          - Lezing uit het Evangelie
          - Homilie / preek
          - evt. zang
   
  De huwelijksviering:
          - Ondervraging
          - Trouwbelofte
          - Bevestiging
          - Zegening en overreiking van de ringen
          - Danklied
          - Voorbede
          - Onze Vader / Pater Noster
          - Huwelijkszegen
   
  Besluit van de viering:
          - Gebed door de priester
          - Dankwoord door de priester
          - Praktische mededelingen door de ceremoniemeester
          - Ondertekening door de getuigen van het huwelijksformulier
          - evt. toewijding aan Maria met zang
          - Zegen door de priester
          - Slotlied